Vliv specifikace monetárního pravidla na velikost fiskálního multiplikátoru v modelu nové keynesovské ekonomie

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2017 - 28. února 2018
Řešitel: Mgr. Ing. Tomáš Šestořád
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Katedra ekonomie (5060)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 60 150 Kč
Registrační číslo F5/7/2017
Číslo zakázky: IG506027

Projekty řešitele