Možnosti reformy systémů penzijního a zdravotního pojištění na bázi osobních účtů

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2003 - 31. prosince 2005
Řešitel: prof. Ing. Robert Holman, CSc.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Katedra ekonomie (5060)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 1 731 000 Kč
Registrační číslo GA402/03/1233
Číslo zakázky: GA506014