prof. Ing. Robert Holman, CSc.

Projekty řešitele:

Vztah ekonomických teorií a hospodářské politiky
IGA VŠE (IGA VŠE)
2004 - 2005

Národohospodářská fakulta: Katedra ekonomie (5060)

Kurs ekonomické analýzy práva
FRVŠ
2003

Národohospodářská fakulta: Katedra filosofie (5020)

Možnosti reformy systémů penzijního a zdravotního pojištění na bázi osobních účtů
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2003 - 2005

Národohospodářská fakulta: Katedra ekonomie (5060)

Přednáškový pobyt prof. Kurta Leubeho, Stanford University, USA
FRVŠ
2003

Národohospodářská fakulta: Katedra filosofie (5020)

Ekonomické, ekologické, regionální a sociální aspekty transformace české společnosti
MŠMT - VZ
1999 - 2004

Národohospodářská fakulta: Národohospodářská fakulta (5000)