prof. Ing. Robert Holman, CSc.

Projekty řešitele:

Vztah ekonomických teorií a hospodářské politiky
2004 - 2005
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra ekonomie (5060)

Kurs ekonomické analýzy práva
2003
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Národohospodářská fakulta
Katedra filosofie (5020)

Možnosti reformy systémů penzijního a zdravotního pojištění na bázi osobních účtů
2003 - 2005
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Národohospodářská fakulta
Katedra ekonomie (5060)

Přednáškový pobyt prof. Kurta Leubeho, Stanford University, USA
2003
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Národohospodářská fakulta
Katedra filosofie (5020)

Ekonomické, ekologické, regionální a sociální aspekty transformace české společnosti
1999 - 2004
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Národohospodářská fakulta
Národohospodářská fakulta (5000)