Národohospodářská fakulta: Katedra filosofie

Řešené projekty

Konference "Válka ve filosoficko-ekonomických souvislostech"
IGA VŠE (IGA VŠE)
2022 - 2023

Národohospodářská fakulta: Katedra filosofie (5020)

Vliv volebních cyklů na hospodaření obcí v ČR
IGA VŠE (IGA VŠE)
2021 - 2022

Národohospodářská fakulta: Katedra filosofie (5020)

Modern political philosophy
IGA VŠE (IGA VŠE)
2020 - 2021

Národohospodářská fakulta: Katedra filosofie (5020)

Perspektivy paternalismu v demokratické společnosti: lekce z behaviorálních věd pro politickou filosofii
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2020 - 2023

Národohospodářská fakulta: Katedra filosofie (5020)

Současná filosofie vědy
IGA VŠE (IGA VŠE)
2018 - 2019

Národohospodářská fakulta: Katedra filosofie (5020)

Ekonomie a etika
IGA VŠE (IGA VŠE)
2015

Národohospodářská fakulta: Katedra filosofie (5020)

Metodologie ekonomie - rakouská perspektiva u českých autorů
IGA VŠE (IGA VŠE)
2014

Národohospodářská fakulta: Katedra filosofie (5020)

Apriorismus a geneze etických pravidel
IGA VŠE (IGA VŠE)
2013

Národohospodářská fakulta: Katedra filosofie (5020)

Metodologie ekonomie - ekonomická teorie a problém introspekce
IGA VŠE (IGA VŠE)
2012

Národohospodářská fakulta: Katedra filosofie (5020)

Filosofické základy metodologie ekonomie
IGA VŠE (IGA VŠE)
2011

Národohospodářská fakulta: Katedra filosofie (5020)

Filozofie, etika a ekonomické teorie skotského osvícenství
IGA VŠE (IGA VŠE)
2010

Národohospodářská fakulta: Katedra filosofie (5020)

Spontánní geneze jazyka
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2006 - 2008

Národohospodářská fakulta: Katedra filosofie (5020)

Kurs ekonomické analýzy práva
FRVŠ
2003

Národohospodářská fakulta: Katedra filosofie (5020)

Přednáškový pobyt prof. Kurta Leubeho, Stanford University, USA
FRVŠ
2003

Národohospodářská fakulta: Katedra filosofie (5020)

Projekt daňové reformy v ČR
IGA VŠE (IGA VŠE)
2001 - 2002

Národohospodářská fakulta: Katedra filosofie (5020)

Významné osobnosti ekonomické teorie
IGA VŠE (IGA VŠE)

Národohospodářská fakulta: Katedra filosofie (5020)