Metodologie ekonomie - rakouská perspektiva u českých autorů

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2014 - 31. prosince 2014
Řešitel: Ing. Jitka Melzochová
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Katedra filosofie (5020)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 87 090 Kč
Registrační číslo F5/88/2014
Číslo zakázky: IG502014

Projekty řešitele