Apriorismus a geneze etických pravidel

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2013 - 31. prosince 2013
Řešitel: Ing. Jitka Melzochová
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Katedra filosofie (5020)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 54 490 CZK
Registrační číslo F5/5/2013
Číslo zakázky: IG502013x

Projekty řešitele