Filozofie, etika a ekonomické teorie skotského osvícenství

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2010 - 31. prosince 2010
Řešitel: PhDr. Tomáš Kunca, Ph.D.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Katedra filosofie (5020)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 79 860 Kč
Registrační číslo F5/4/2010
Číslo zakázky: IG502010

Projekty řešitele