Metodologie ekonomie - ekonomická teorie a problém introspekce

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2012 - 31. prosince 2012
Řešitel: Ing. Petr Špecián, Ph.D.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Katedra filosofie (5020)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 25 300 Kč
Registrační číslo F5/4/2012
Číslo zakázky: IG502012a