Pořádání mezinárodní konference "Demokracie v digitálním věku: interdisciplinární perspektivy"

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2023 - 29. února 2024
Řešitel: Ing. Petr Špecián, Ph.D.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Katedra filosofie (5020)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 52 560 CZK
Registrační číslo F5/2/2023
Číslo zakázky: IG502013
Jak slučitelná je epistemická demokratizace zapříčiněná rozmachem digitálních platforem s politickou demokracií? Na jedné straně roste znepokojení z rozmachu dezinformací v digitálním prostoru. Šíří se obavy, že lidé mají v online prostředí větší tendenci ignorovat relevantní expertízu a že liberální demokracie se ocitá v krizi. Na druhou stranu však digitální média mohou umožnit a často také umožňují běžným občanům účinnější zapojení do politického diskurzu, a to způsobem, který nepodléhá dohledu elitních facilitátorů a gatekeeperů. Názor, že takový "diskurs bez dozoru" nevyhnutelně povede ke katastrofě, se střetává s demokratickou vírou v suverenitu lidu a svobodu slova.
Mezinárodní konference pod záštitou Katedry filosofie NF si bude klást za cíl poskytnutí interdisciplinární fóra pro diskusi o vztahu mezi politickou demokracií a epistemickou demokratizací a možnostech jejich sbližování. Její účastníci budou diskutovat, které cesty epistemické demokratizace se jeví kompatibilní s jakými formami politické demokracie.