Ing. Petr Špecián, Ph.D.

Projekty řešitele:

Perspektivy paternalismu v demokratické společnosti: lekce z behaviorálních věd pro politickou filosofii
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2020 - 2022

Národohospodářská fakulta: Katedra filosofie (5020)

Současná filosofie vědy
IGA VŠE (IGA VŠE)
2018 - 2019

Národohospodářská fakulta: Katedra filosofie (5020)

Ekonomie a etika
IGA VŠE (IGA VŠE)
2015

Národohospodářská fakulta: Katedra filosofie (5020)

Metodologie ekonomie - ekonomická teorie a problém introspekce
IGA VŠE (IGA VŠE)
2012

Národohospodářská fakulta: Katedra filosofie (5020)

Filosofické základy metodologie ekonomie
IGA VŠE (IGA VŠE)
2011

Národohospodářská fakulta: Katedra filosofie (5020)