Projekt daňové reformy v ČR

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. listopadu 2001 - 30. září 2002
Řešitel: doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Katedra filosofie (5020)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 50 000 Kč
Registrační číslo 9/01
Číslo zakázky: IG50201x