Stát a hospodářská politika během zdravotní krize

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2022 - 28. února 2023
Řešitel: doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 701 220 CZK
Registrační číslo F5/45/2022
Číslo zakázky: IG504022
Cílem projektu bude zmapovat reakci hospodářské politiky České republiky a zemí Evropské unie na zdravotní krizi po roce 2020 se zaměřením na celou hospodářsko-politickou situaci a ekonomiku. Zdravotní krize je bezprecedentním společenským a ekonomickým exogenním šokem, který kromě jiného výrazně zvyšuje nejistotu všech ekonomických subjektů (Iyke 2020; Baker et al. 2020; 2016) a zásadně mění dosavadní způsob fungování trhů po celém světě (OECD 2020). Zpřetrhané dodavatelsko-odběratelské řetězce, omezený světový obchod a rostoucí ceny základních surovin jsou jen některými z následků, které téměř po dvou letech zdravotní krize stále tvoří aktuální okolnosti života občanů ČR i celého světa. Budou zkoumána opatření spadající pod fiskální i monetární politiku, a to zejména dopady na 1) dlouhodobou udržitelnost veřejných rozpočtů se zaměřením na nezávislé fiskální instituce, 2) trhy práce a vývoj nákladů nezaměstnanosti, 3) analýzu vývoje byrokratické zátěže spojené s vládními programy a celkový růst komplexity systému. Hlavními metodami bude datová analýza, syntéza, rešerše literatury. Hlavními výstupy projektu budou články zaslané do recenzního řízení v prestižních domácích i zahraničních časopisech. Výstupy z výzkumného projektu budou použity také k přípravě několika disertačních prací.