doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc.

Projekty řešitele:

Stát a hospodářská politika během zdravotní krize
IGA VŠE (IGA VŠE)
2022 - 2023

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Monitoring a empirická analýza českého realitního trhu v reálném čase
IGA VŠE (IGA VŠE)
2020 - 2022

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Projekt daňové reformy v ČR
IGA VŠE (IGA VŠE)
2001 - 2002

Národohospodářská fakulta: Katedra filosofie (5020)