Monitoring a empirická analýza českého realitního trhu v reálném čase

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2020 - 28. února 2022
Řešitel: doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 658 600 Kč
Registrační číslo F5/41/2020
Číslo zakázky: IG504020
Bydlení patří mezi základní lidské potřeby. Náklady s ním spojené patří svou vahou k významné položce spotřebního koše každé domácnosti. Kromě motivu vedoucího k uspokojování základních potřeb individua v podobě bydlení se uskutečňuje i nákup nemovitosti také investiční motiv. Podobně jako jiné trhy aktiv, také trh nemovitostí je silně ovlivněn hospodářským cyklem. Vztah může být i reverzní. Rychlý pokles cen bytů a ostatních nemovitostí může zapříčinit zpomalení celkové ekonomické aktivity v daném ekonomickém prostoru. V současnosti je více než polovina všech úvěrů českých bank spojena s bydlením. Na významu tak nabývá monitoring a empirické analýzy realitního trhu v reálném čase. Cílem projektu je vytvořit mechanizmus nepřetržitého monitoringu českého realitního trhu s možností kvantitativní analýzy získaných dat. Hlavními metodami budou pokročilé IT přístupy k získávání online dat (zejména scraping) a následná statistická, regresní a prostorová analýza v geoinformačním softwaru. Projekt umožní empirické ověření teoretických konceptů ekonomie realitního trhu. Ambicí projektu je udržet nastavený proces i po skončení grantu. Hlavními výstupy budou alespoň dva články, které budou zaslány do recenzního řízení. Data a analýzy budou také využity jako poklad pro jednání na fakultních workshopech, při kterých se setkají zástupci z jednotlivých kateder NF VŠE.

Projekty řešitele