Konference "Válka ve filosoficko-ekonomických souvislostech"

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2022 - 28. února 2023
Řešitel: PhDr. Ing. Miroslav Vlček, Ph.D.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Katedra filosofie (5020)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 47 070 CZK
Registrační číslo F5/25/2022
Číslo zakázky: IG502012
Smyslem projektu je organizace konference na téma "Válka ve filosofických souvislostech" na půdě VŠE Praha. Konference bude prezentovat příspěvky vybraných českých odborníků na dané téma. Námětem konference jsou otázky, které jsou v současnosti vysoce aktuální, a netýkají se jen filosofie, ale řada z nich je významná i v jiných kontextech - ekonomickém a historickém zejména. Cílem konference je budování kontaktů v rámci národní odborné komunity, prezentace poznatků z dané oblasti a také (pasivní i aktivní) spoluúčast doktorandů a studentů.

Projekty řešitele