PhDr. Ing. Miroslav Vlček, Ph.D.

Projekty řešitele:

Konference "Válka ve filosoficko-ekonomických souvislostech"
IGA VŠE (IGA VŠE)
2022 - 2023

Národohospodářská fakulta: Katedra filosofie (5020)