Vliv volebních cyklů na hospodaření obcí v ČR

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2021 - 28. února 2022
Řešitel: Ing. Lukáš Bernat
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Katedra filosofie (5020)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 136 950 Kč
Registrační číslo F5/25/2021
Číslo zakázky: IG502011
Cílem projektu je zjistit a ověřit na základě rozsáhlého souboru dat vliv volebních cyklů na hospodaření obcí. Výzkum bude proveden na souboru otevřených dat z hospodaření všech obcí České republiky a statistických dat od roku 2000 do 2020.

Projekty řešitele