Modern political philosophy

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2020 - 28. února 2021
Řešitel: doc. Ing. Mgr. Miroslav Vacura, Ph.D.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Katedra filosofie (5020)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 41 270 Kč
Registrační číslo F5/46/2020
Číslo zakázky: IG502020
Smyslem projektu je organizace konference na téma "Modern political philosophy" na půdě VŠE v Praze. Konference bude prezentovat příspěvky vybraných českých i zahraničních odborníků na otázky moderní politické filosofie. Tyto otázky jsou významné nejen z filosofie, ale řada z nich je významná i v kontextu politické ekonomie. Cílem pořádání konference je také budování kontaktů v rámci národní odborné komunity a prezentace nových poznatků v oboru.