Integrace přístupů k ontologickému inženýrství: návrhové vzory, mapování a dolování dat

Věda a výzkum

Doba řešení: 17. července 2006 - 30. září 2007
Řešitel: doc. Ing. Mgr. Miroslav Vacura, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 110 000 Kč
Registrační číslo 12/06
Číslo zakázky: IG407066

Projekty řešitele