Integrace přístupů k ontologickému inženýrství: návrhové vzory, mapování a dolování dat

Doba řešení: 17. července 2006 - 30. září 2007
Řešitel: Mgr. Ing. Miroslav Vacura, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)
Agentura: IGA VŠE (IGA VŠE)
Registrační číslo 12/06
Číslo zakázky: IG407066

Projekty řešitele