doc. Ing. Mgr. Miroslav Vacura, Ph.D.

Projekty řešitele:

Kdopak to mluví? Pragmatika a etika velkých jazykových modelů v demokracii
2024 - 2026
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Národohospodářská fakulta
Katedra filosofie (5020)

Modern political philosophy
2020 - 2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra filosofie (5020)

Integrace přístupů k ontologickému inženýrství: návrhové vzory, mapování a dolování dat
2006 - 2007
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)