Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačního a znalostního inženýrství

Řešené projekty

Akční pravidla nad analýzou textu
IGA VŠE (IGA VŠE)
2021 - 2023

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Detekce hrozby kyberútoku na studijní informační systém prostřednictvím modelů chování uživatele
IGA VŠE (IGA VŠE)
2021 - 2023

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Knowledge Engineering of PhD Stories on the Semantic Web
IGA VŠE (IGA VŠE)
2021 - 2023

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Využití vysvětlitelné umělé inteligence pro předcházení kreativní informační manipulaci
Technologická agentura České republiky (TAČR)
2021 - 2024

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Knowledge Engineering of Researcher Data (KNERD)
IGA VŠE (IGA VŠE)
2020 - 2021

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

COST - European network for Web-centred linguistic data science
Ostatní projekty evropské komise (Ostatní projekty EC)
2019 - 2023

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

HEARTBIT_4.0
Horizon 2020 (Horizon 2020)
2019 - 2023

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Hybridní modelování pojmů na sémantickém webu: ontologická schémata, kódovníky a znalostní grafy
IGA VŠE (IGA VŠE)
2019 - 2021

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Modely chování uživatelů v univerzitní počítačové sítí z pohledu hrozby počítačových útoků
IGA VŠE (IGA VŠE)
2019 - 2021

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Vývoj inovativních metod statistického výkaznictví oficiální rozvojové pomoci (ODA) v souladu s metodikou OECD DAC
Technologická agentura České republiky (TAČR)
2018 - 2020

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Využití crowdsourcingu pro evaluaci efektu psychických jevů na srozumitelnost prezentace modelů strojového učení
IGA VŠE (IGA VŠE)
2018 - 2020

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Fokusovaná kategorizační síla webových ontologií
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2018 - 2021

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Dolování asociačních pravidel nad rozsáhlými a RDF daty
IGA VŠE (IGA VŠE)
2016 - 2018

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Využití automatického mapování a lingvistické transformace při generování sémantických datových slovníků
IGA VŠE (IGA VŠE)
2016 - 2018

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

OpenBudgets.eu
Horizon 2020 (Horizon 2020)
2015 - 2017

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Generování stylových variant sémantických datových schémat s využitím generalizované vizualizace dat
IGA VŠE (IGA VŠE)
2015

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Vizualizace dat sémantického webu s využitím struktury ontologických schémat
IGA VŠE (IGA VŠE)
2014

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

COSOL - Podpora životního cyklu ontologií
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2014 - 2016

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Výzkum faktorů ovlivňujících uplatnění asociačních pravidel v praxi
IGA VŠE (IGA VŠE)
2013 - 2015

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Creating Knowledge out of Interlinked Date
MŠMT
2012 - 2014

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Logické aspekty adaptabilních ontologických schémat
MŠMT
2012 - 2013

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Television Linked to the Web
MŠMT
2012 - 2014

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Language Technologies in the Web LT-Web
7. rámcový program (7 RP)
2011 - 2013

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Linked TV - Television linked to the Web
7. rámcový program (7 RP)
2011 - 2015

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

LOD2 Enlarged EU - Creating Knowledge out of Interlinked Data
7. rámcový program (7 RP)
2011 - 2014

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Lokální dobývání asociačních pravidel pomocí metody GUHA v prostředí cloud computingu
IGA VŠE (IGA VŠE)
2011 - 2012

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Sémantické propojování dat ve veřejné správě
IGA VŠE (IGA VŠE)
2011

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Enhancing the Multilingual Web
Ostatní projekty evropské komise (Ostatní projekty EC)
2010 - 2012

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Doménové znalosti pro dobývání asociačních pravidel z databází
IGA VŠE (IGA VŠE)
2010

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

PatOMat - Automation of Ontology Pattern Detection and Exploitation
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2010 - 2012

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Semantizace webu
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2010 - 2012

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Analýza formální bezpečnosti kryptografických protokolů
Ostatní grantové agentury (Ostatní)
2009

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Evaluace a mapování ontologií pomocí vzorů
IGA VŠE (IGA VŠE)
2008 - 2009

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Sématická reprezentace analytických zpráv
IGA VŠE (IGA VŠE)
2008 - 2009

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Aplikace metod znalostního inženýrství při dobývání znalostí z databází
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2008 - 2012

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Kombinování a porovnávání metod/systémů mapování ontologií
IGA VŠE (IGA VŠE)
2007 - 2008

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Nové nástroje a teorie pro dobývání znalostí z databází
MŠMT - kontakt(AIP)
2007 - 2011

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

EverMiner
IGA VŠE (IGA VŠE)
2006 - 2007

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Integrace přístupů k ontologickému inženýrství: návrhové vzory, mapování a dolování dat
IGA VŠE (IGA VŠE)
2006 - 2007

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Validace komponovaných dokumentů
IGA VŠE (IGA VŠE)
2006 - 2007

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

KP-Lab: Developing Knowledge Practices - Laboratory
6.RP
2006 - 2010

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

K-Space: Knowledge Space of Shared Technology and Integrative Research to Bridge the Semantic Gap
6.RP
2006 - 2008

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

MedIEQ: Quality Labeling of Medical Web Content using Multilingual Information Extraction
6.RP
2006 - 2008

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Dobývání znalostí z databází a expertní systémy
IGA VŠE (IGA VŠE)
2005 - 2006

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Rozvoj metod a nástrojů ontologického inženýrství
IGA VŠE (IGA VŠE)
2005 - 2006

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

M-CAST: Multilingual Content Aggregation Systém based on TRUST Search Engine
6.RP
2005 - 2006

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Nové metody a nástroje pro dobývání znalostí z databází
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2005 - 2007

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Využití metod znalostního inženýrství pro aplikace a rozvoj systému LISp-Miner
IGA VŠE (IGA VŠE)
2004 - 2005

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Rozvoj systému LISp-Miner pro dobývání znalostí z databází
IGA VŠE (IGA VŠE)
2003 - 2004

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Inteligentní analýza obsahu a struktury WWW
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2003 - 2005

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Podpora a rozvoj vzdělávací činnosti v rámci Univerzity třetího věku - senioři a invalid. Důchodci
MŠMT
2003

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Rozvoj služeb Knihovny VŠE pro podporu virtuálního vzdělávání na VŠE
FRVŠ
2002

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Informační zdroje ekonomických informací: on-line výukové prostředí ve WWW
FRVŠ
2001

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Konstrukce znalostních modelů ve vazbě na textové dokumenty
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2000 - 2003

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Data Mining and Decision Support for Business Competitiveness: A European Virtual Enterprise
5RP IST
2000 - 2006

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

CASLIN: Souborný katalog ČR. Projekt sdílení záznamů a naplňování Souborného katalogu ČR.
MKČR
1999 - 2000

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Databáze "Publikační činnosti pracovníků VŠE"
IGA VŠE (IGA VŠE)

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Evropská konference o strojovém učení
MŠMT

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Integrované znalostní systémy na pracovních stanicích
FRVŠ

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Možnosti širší integrace databáze PCVSE
IGA VŠE (IGA VŠE)

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Psychological and Algorithmic Methods to Construct Bayesian Networks
MŠMT - kontakt(AIP)

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Teoretické základy metod zpracování znalostí
FRVŠ

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Výchova uživatelů nových technologií zpřístupňování informací v Knihovně VŠE - CIKS
FRVŠ

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Využití systému TOPIC ve výuce na VŠE
FRVŠ

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)