COSOL - Podpora životního cyklu ontologií

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2014 - 31. prosince 2016
Řešitel: doc. Ing. Ondřej Zamazal, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 972 000 Kč
Registrační číslo 14-14076P
Číslo zakázky: GA407014

Projekty řešitele