doc. Ing. Ondřej Zamazal, Ph.D.

Projekty řešitele:

COSOL - Podpora životního cyklu ontologií
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2014 - 2016

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Evaluace a mapování ontologií pomocí vzorů
IGA VŠE (IGA VŠE)
2008 - 2009

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)