doc. Ing. Ondřej Zamazal, Ph.D.

Projekty řešitele:

COSOL - Podpora životního cyklu ontologií
2014 - 2016
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Evaluace a mapování ontologií pomocí vzorů
2008 - 2009
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)