Evaluace a mapování ontologií pomocí vzorů

Věda a výzkum

Doba řešení: 21. července 2008 - 30. září 2009
Řešitel: doc. Ing. Ondřej Zamazal, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 92 000 Kč
Registrační číslo 20/08
Číslo zakázky: IG4070x28

Projekty řešitele