Rozvoj metod a nástrojů ontologického inženýrství

Věda a výzkum

Doba řešení: 15. července 2005 - 30. září 2006
Řešitel: prof. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 95 000 Kč
Registrační číslo 26/05
Číslo zakázky: IG407045