prof. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.

Projekty řešitele:

INVESTIGATING META MODELING LANGUAGES WITH THE AIM TO BETTER CHARACTERIZE THE HIDDEN SEMANTICS OF THE KNOWLEDGE GRAPH
2024
Eindhoven University of Technology (TUE)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Využití vysvětlitelné umělé inteligence pro předcházení kreativní informační manipulaci
2021 - 2024
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

COST - European network for Web-centred linguistic data science
2019 - 2023
Evropská komise (EK)

Program: ostatní

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Fokusovaná kategorizační síla webových ontologií
2018 - 2021
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

OpenBudgets.eu
2015 - 2017
Evropská komise (EK)

Program: Horizon 2020

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Creating Knowledge out of Interlinked Date
2012 - 2014
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Logické aspekty adaptabilních ontologických schémat
2012 - 2013
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Television Linked to the Web
2012 - 2014
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Linked TV - Television linked to the Web
2011 - 2015
Evropská komise (EK)

Program: 7. rámcový program

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

LOD2 Enlarged EU - Creating Knowledge out of Interlinked Data
2011 - 2014
Evropská komise (EK)

Program: 7. rámcový program

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Sémantické propojování dat ve veřejné správě
2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

PatOMat - Automation of Ontology Pattern Detection and Exploitation
2010 - 2012
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Semantizace webu
2010 - 2012
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

K-Space: Knowledge Space of Shared Technology and Integrative Research to Bridge the Semantic Gap
2006 - 2008
Evropská komise (EK)

Program: 6. rámcový program

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

MedIEQ: Quality Labeling of Medical Web Content using Multilingual Information Extraction
2006 - 2008
Evropská komise (EK)

Program: 6. rámcový program

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Rozvoj metod a nástrojů ontologického inženýrství
2005 - 2006
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Inteligentní analýza obsahu a struktury WWW
2003 - 2005
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Konstrukce znalostních modelů ve vazbě na textové dokumenty
2000 - 2003
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)