K-Space: Knowledge Space of Shared Technology and Integrative Research to Bridge the Semantic Gap

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2006 - 31. prosince 2008
Řešitel: prof. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Spoluřešitel
Poskytovatel: Evropská komise
program: 6. rámcový program
Celkový rozpočet: 4 200 000 Kč
Registrační číslo IST-FP6-27026
Číslo zakázky: GZ407026