Konstrukce znalostních modelů ve vazbě na textové dokumenty

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. září 2000 - 31. srpna 2003
Řešitel: prof. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 195 000 Kč
Registrační číslo GA201/00/D045
Číslo zakázky: GA4070110