MedIEQ: Quality Labeling of Medical Web Content using Multilingual Information Extraction

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2006 - 31. prosince 2008
Řešitel: prof. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Spoluřešitel
Poskytovatel: Evropská komise
program: 6. rámcový program
Celkový rozpočet: 934 000 Kč
Registrační číslo 2005107
Číslo zakázky: GZ407046