Využití vysvětlitelné umělé inteligence pro předcházení kreativní informační manipulaci

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2021 - 31. května 2024
Řešitel: prof. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Technologická agentura České republiky
Celkový rozpočet: 7 594 742 CZK
Registrační číslo TH74010002
Číslo zakázky: GT407011