PatOMat - Automation of Ontology Pattern Detection and Exploitation

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2010 - 31. prosince 2012
Řešitel: prof. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 1 148 000 Kč
Registrační číslo P202/10/1825
Číslo zakázky: GA407010 x