Linked TV - Television linked to the Web

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. října 2011 - 1. října 2015
Řešitel: prof. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Evropská komise
program: 7. rámcový program
Celkový rozpočet:
Registrační číslo 287911
Číslo zakázky: GZ407031