Evropská komise - 7. rámcový program

RegPol -Socio-economic and Political Responses to Regional Polarisation in Central and Eastern Europe
2014 - 2017
Evropská komise (EK)

Program: 7. rámcový program

Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)

CUPESSE-Cultural Pathway to Economics Self-Sufficiency and Entrepreneurship
2014 - 2016
Evropská komise (EK)

Program: 7. rámcový program

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Shared Standards for Open data and Public Sector Information
2014 - 2016
Evropská komise (EK)

Program: 7. rámcový program

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Language Technologies in the Web LT-Web
2011 - 2013
Evropská komise (EK)

Program: 7. rámcový program

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Linked TV - Television linked to the Web
2011 - 2015
Evropská komise (EK)

Program: 7. rámcový program

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

LOD2 Enlarged EU - Creating Knowledge out of Interlinked Data
2011 - 2014
Evropská komise (EK)

Program: 7. rámcový program

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)