RegPol -Socio-economic and Political Responses to Regional Polarisation in Central and Eastern Europe

Věda a výzkum

Doba řešení: 28. dubna 2014 - 31. prosince 2017
Řešitel: prof. Ing. Jaroslav Macháček, CSc.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Evropská komise
program: 7. rámcový program
Celkový rozpočet:
Registrační číslo 607022
Číslo zakázky: GZ6