prof. Ing. Jaroslav Macháček, CSc.

Projekty řešitele:

RegPol -Socio-economic and Political Responses to Regional Polarisation in Central and Eastern Europe
7. rámcový program (7 RP)
2014 - 2017

Národohospodářská fakulta: Katedra regionálních studií (5070)

"Amenitní" migrace jako nová forma specifické globální migrace obyvatel. Její vliv na socioekonomický rozvoj rurálních oblastí České republiky.
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2007 - 2010

Národohospodářská fakulta: Katedra regionálních studií (5070)

Odborná podpora české rozvojové pomoci a kooperace
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2003 - 2005

Národohospodářská fakulta: Katedra regionálních studií (5070)