prof. Ing. Jaroslav Macháček, CSc.

Projekty řešitele:

RegPol -Socio-economic and Political Responses to Regional Polarisation in Central and Eastern Europe
2014 - 2017
Evropská komise (EK)

Program: 7. rámcový program

Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)

"Amenitní" migrace jako nová forma specifické globální migrace obyvatel. Její vliv na socioekonomický rozvoj rurálních oblastí České republiky.
2007 - 2010
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)

Odborná podpora české rozvojové pomoci a kooperace
2003 - 2005
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)