Projekty na VŠE

Projekty na VŠE

Projekty na VŠE

"Amenitní" migrace jako nová forma specifické globální migrace obyvatel. Její vliv na socioekonomický rozvoj rurálních oblastí České republiky.

1. 1. 2007 - 31. 12. 2010

doc. Ing. Jaroslav Macháček, CSc.

Národohospodářská fakulta / katedra regionálních studií

Grantová agentura České republiky (GAČR)

GA403/07/0714

GOA507017

Projekty řešitele: