"Amenitní" migrace jako nová forma specifické globální migrace obyvatel. Její vliv na socioekonomický rozvoj rurálních oblastí České republiky.

Doba řešení: 1. ledna 2007 - 31. prosince 2010
Řešitel: prof. Ing. Jaroslav Macháček, CSc.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta: Katedra regionálních studií (5070)
Agentura: Grantová agentura České republiky (GAČR)
Registrační číslo GA403/07/0714
Číslo zakázky: GOA507017

Projekty řešitele