Odborná podpora české rozvojové pomoci a kooperace

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2003 - 31. prosince 2005
Řešitel: prof. Ing. Jaroslav Macháček, CSc.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)

Hlavní řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 1 352 000 Kč
Registrační číslo GA402/03/1336
Číslo zakázky: GA507013