Projekty na VŠE

Projekty na VŠE

Projekty na VŠE

Odborná podpora české rozvojové pomoci a kooperace

1. 1. 2003 - 31. 12. 2005

doc. Ing. Jaroslav Macháček, CSc.

Národohospodářská fakulta / katedra regionálních studií

Grantová agentura České republiky (GAČR)

GA402/03/1336

GA507013

Projekty řešitele: