Language Technologies in the Web LT-Web

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. prosince 2011 - 31. prosince 2013
Řešitel: Ing. Jiří Kosek
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Evropská komise
program: 7. rámcový program
Celkový rozpočet:
Registrační číslo GA287815
Číslo zakázky: GZ407012