Enhancing the Multilingual Web

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. dubna 2010 - 1. dubna 2012
Řešitel: Ing. Jiří Kosek
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Laboratoř inteligentních systémů (4710)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Evropská komise
program: ostatní
Celkový rozpočet: 416 000 Kč
Registrační číslo 250500
Číslo zakázky: GZ471010