Fakulta informatiky a statistiky: Laboratoř inteligentních systémů

Řešené projekty

Enhancing the Multilingual Web
2010 - 2012
Evropská komise (EK)

Program: ostatní

Fakulta informatiky a statistiky
Laboratoř inteligentních systémů (4710)

Metody získávání znalostí z dat a jejich využití v ekonomickém rozhodování
2007 - 2013
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Fakulta informatiky a statistiky
Laboratoř inteligentních systémů (4710)

Enabling End-User Datawarehouse Mining
2002 - 2004
Evropská komise (EK)

Program: 5. rámcový program

Fakulta informatiky a statistiky
Laboratoř inteligentních systémů (4710)

KDNet (European Knowledge Discovery Network of Excellence)
2002 - 2004
Evropská komise (EK)

Program: 5. rámcový program

Fakulta informatiky a statistiky
Laboratoř inteligentních systémů (4710)

Mnohorozměrné strukturované modely
2002 - 2004
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Laboratoř inteligentních systémů (4710)

Pravděpodobnostní modelování pomocí perfektních posloupností
2002
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Fakulta informatiky a statistiky
Laboratoř inteligentních systémů (4710)

EUNITE - European Network of Excellence
2001 - 2004
Evropská komise (EK)

Program: 5. rámcový program

Fakulta informatiky a statistiky
Laboratoř inteligentních systémů (4710)

Optimalizace učení rozložitelných modelů pro klasifikaci
2001
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Fakulta informatiky a statistiky
Laboratoř inteligentních systémů (4710)

Generování rozložitých pravděpodobnostních modelů z dat
2000
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Fakulta informatiky a statistiky
Laboratoř inteligentních systémů (4710)

MGT
2000 - 2001
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Fakulta informatiky a statistiky
Laboratoř inteligentních systémů (4710)

Kontakt
1999 - 2001
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: program KONTAKT

Fakulta informatiky a statistiky
Laboratoř inteligentních systémů (4710)

Metody extrapolace informačních zdrojů
1999 - 2004
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Fakulta informatiky a statistiky
Laboratoř inteligentních systémů (4710)

Bayesovské sítě
1998 - 2000
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Laboratoř inteligentních systémů (4710)

Rozvoj informační infrastruktury pro výzkum a vývoj
1998 - 2001
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: INFRA 1

Fakulta informatiky a statistiky
Laboratoř inteligentních systémů (4710)

Laboratoř inteligentních systémů
1996 - 2000
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Posílení výzkumu na vysokých školách

Fakulta informatiky a statistiky
Laboratoř inteligentních systémů (4710)

Doktorandské studium v oblasti inteligentních systémů (Rozvoj vzdělávání - spolupráce s AV ČR)
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Fakulta informatiky a statistiky
Laboratoř inteligentních systémů (4710)

Psychological and Algorithmic Methods to Construct Bayesian Networks
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: program KONTAKT

Fakulta informatiky a statistiky
Laboratoř inteligentních systémů (4710)