Enabling End-User Datawarehouse Mining

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2002 - 31. prosince 2004
Řešitel: prof. Ing. Petr Berka, CSc.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Laboratoř inteligentních systémů (4710)

Spoluřešitel
Poskytovatel: Evropská komise
program: 5. rámcový program
Celkový rozpočet: 2 332 000 Kč
Registrační číslo IST-1999-11993
Číslo zakázky: GZ471042