KDNet (European Knowledge Discovery Network of Excellence)

Věda a výzkum

Doba řešení: 22. února 2002 - 31. prosince 2004
Řešitel: prof. Ing. Petr Berka, CSc.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Laboratoř inteligentních systémů (4710)

Spoluřešitel
Poskytovatel: Evropská komise
program: 5. rámcový program
Celkový rozpočet:
Registrační číslo IST-2001-33086
Číslo zakázky: GZ471032