Evropská komise - 5. rámcový program

Enabling End-User Datawarehouse Mining
2002 - 2004
Evropská komise (EK)

Program: 5. rámcový program

Fakulta informatiky a statistiky
Laboratoř inteligentních systémů (4710)

KDNet (European Knowledge Discovery Network of Excellence)
2002 - 2004
Evropská komise (EK)

Program: 5. rámcový program

Fakulta informatiky a statistiky
Laboratoř inteligentních systémů (4710)

REGIONET
2002 - 2004
Evropská komise (EK)

Program: 5. rámcový program

Národohospodářská fakulta
katedra životního prostředí (5090)

EU Integration and the Prospects for Catch-Up Development in CEECs - The Determinants of the Productivity Gap
2001 - 2004
Evropská komise (EK)

Program: 5. rámcový program

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

EUNITE - European Network of Excellence
2001 - 2004
Evropská komise (EK)

Program: 5. rámcový program

Fakulta informatiky a statistiky
Laboratoř inteligentních systémů (4710)

PAYT
2001 - 2004
Evropská komise (EK)

Program: 5. rámcový program

Národohospodářská fakulta
katedra životního prostředí (5090)

SPRITE - Supporting and promoting integrated tourism in Europe'slagging rural regions
2001 - 2004
Evropská komise (EK)

Program: 5. rámcový program

Národohospodářská fakulta
katedra životního prostředí (5090)