EU Integration and the Prospects for Catch-Up Development in CEECs - The Determinants of the Productivity Gap

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. září 2001 - 31. prosince 2004
Řešitel: prof. Ing. Josef Jablonský, CSc.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Spoluřešitel
Poskytovatel: Evropská komise
program: 5. rámcový program
Celkový rozpočet: 3 061 000 Kč
Registrační číslo HPSE-CT-2001-00065
Číslo zakázky: GZ403041