Modely vícekriteriálního rozhodování a analýzy obalu dat jako podpora pro ekonomické rozhodování

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2003 - 31. prosince 2005
Řešitel: prof. Ing. Josef Jablonský, CSc.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 1 250 000 Kč
Registrační číslo GA402/03/1360
Číslo zakázky: GA403023y