Interface between Multiple Criteria Decision Making and Data Envelopment Analysis

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2000 - 31. prosince 2001
Řešitel: prof. Ing. Josef Jablonský, CSc.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: program KONTAKT
Celkový rozpočet: 70 000 Kč
Registrační číslo
Číslo zakázky: GO403030