Efektivita a optimalita v ekonomickém rozhodování: modelový přístup

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2011 - 31. prosince 2012
Řešitel: prof. Ing. Josef Jablonský, CSc.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 599 840 Kč
Registrační číslo F4/18/2011
Číslo zakázky: IG403021