Optimalizační modely a jejich aplikace

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2010 - 31. prosince 2010
Řešitel: prof. Ing. Josef Jablonský, CSc.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 419 610 Kč
Registrační číslo F4/18/2010
Číslo zakázky: IG403060