Simulační modely ekonomických procesů

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 1998 - 31. prosince 2000
Řešitel: prof. Ing. Josef Jablonský, CSc.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 195 000 Kč
Registrační číslo GA402/98/1492
Číslo zakázky: GA403028