Modely hodnocení efektivnosti a výkonnosti v nehomogenním ekonomickém prostředí

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2019 - 31. prosince 2021
Řešitel: prof. Ing. Josef Jablonský, CSc.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 2 970 000 Kč
Registrační číslo 19-08985S
Číslo zakázky: GA403029